Akkreditált képzéseink


A Nem Adom Fel Alapítvány akkreditált képzései


Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning
 

A tréningek elsődleges célja, az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó készség növelése.

ÁTFOGÓ ISMERETET NYÚJT

 • Az egyes fogyatékossági típusokról
 • A segítés formáiról
 • A nonverbális kommunikáció jelentőségéről
   

 A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják, megismerjék a fogyatékos emberek élethelyzetének örömeit, kihívásait, nehézségeit.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy a képzésen elsajátított tudás alapján elősegítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakítását.

A TRÉNING IDEJE: 4 óra

 

Partnerség a foglalkoztatásért
 

A tréningek elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, az etikus vállalati működés és befogadó-készség növelése.
 

ÁTFOGÓ ISMERETET NYÚJT

 • a sérült emberek élethelyzetéről, tanulási, sportolási lehetőségeiről, nehézségeiről
 • a megoldási lehetőségek sokszínűségéről
 • az egyes jellemző sérültségi típusokról
 • a segítés formáiról
 • a nonverbális kommunikáció jelentőségéről

 

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják és megismerjék a fogyatékos emberek élethelyzetét, képet kapjanak tanulási lehetőségeikről, képességeikről.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy a tréningen elsajátított tudásukat a saját munkájukra való kiterjesztésében alkalmazzák, és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása alapján elősegítsék az etikus vállalati működést.

 

A TRÉNING IDEJE: 8 óra

 

Felnőttképzési szolgáltatásaink
 

Ügyfélszolgálati rend
 

Az ügyfélszolgálat működtetésének célja, hogy az érdeklődők információkhoz jussanak, kapcsolatot vehessenek fel az Intézménnyel, de közvetlenül elérhetik az Oktatásszervezőt.

Az oktatásszervezőnél minden képzéssel kapcsolatos kérdésben felvilágosítást kaphatnak,az érdeklődök, illetve a már képzésben részt vevő aktív hallgatók is kérdéseket tehetnek fel, illetve információval láthatják el az oktatásszervezőt.


A képzési ügyfélszolgálat rendje:

Cím

1082 Budapest, Baross utca 86.

Telefonszám

Kalmár Judit oktatásszervező

(+36) 20/617-7544 

Elektronikus levelezési cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap cím

www.nemadomfel.hu 

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -13.00

kedd

-

 

szerda

-

 

csütörtök

-

 

péntek

09.00 -13.00

 

szombat

-

 

Panaszkezelés
 

Elsősorban szóbeli ügyintézés útján történik a panaszkezelés, amely az oktatásszervező feladata.
Amennyiben a szóbeli ügyintézés nem vezet eredményre, a panaszok benyújtása írásban, akár egyéni, akár több személyt érintő panaszról van szó, minden panaszt tevő aláírásával történik.
A panaszt az oktatásszervezőnél kell benyújtani. A panaszt tevő /-k, visszakapja /-k a benyújtott dokumentum egy fénymásolt, az átvételt az oktatásszervező eredeti aláírásával igazoló példányát.
Az oktatásszervező panaszkezelési ülést hív össze, amelynek résztvevői a panaszos, ill. amennyiben nem ugyanaz a személy a csoport megbízott /-ak, valamint az oktatásszervező, a képzési vezető, a képző intézmény vezetője valamint a panasz által érintett oktatók.
Az oktatásszervező a panaszkezelési ülés előtt minden érintett számára kiküldi az írásban benyújtott panasz egy példányát.
A panaszkezelési csoportülés célja, a panasz minden érintett számára megnyugtató rendezése. Az ülést az oktatásszervező moderálja, és jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról. A csoportülés eredményét jegyzőkönyvi záradékban rögzíti, amelyet minden résztvevő alá ír.
Amennyiben a panasz nem kezelhető saját hatáskörben, akkor a Felnőttképzési vezető az Ügyvezetőnek juttatja el a kitöltött Panaszlapot és tájékoztatja a kialakult helyzetről az addig felszínre került információk alapján.

Az Ügyvezető Panaszlap és az érintettek meghallgatása után dönt a panasz jogosságáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a panasz kezelése megkívánja a panaszos személyes meghallgatása is indokolttá válhat. Az ilyen esetekben Jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát átadjuk a panaszosnak, további másik példányát pedig a Panaszlaphoz csatoljuk a dokumentáció részeként.
Abban az esetben, ha a korábbi panaszkezelési szintek megvalósulása és a meghozott intézkedés nem orvosolja a panaszt, és a panaszos bírósághoz fordul, az Ügyvezető haladéktalanul tájékoztatja az Alapítvány Felügyelő Bizottságát, továbbá a Bírósági szakaszba bevonja Alapítvány jogászát is.


A panaszok nyilvántartása a dokumentumok megőrzése

Az írásos panasz tényét – bármelyik szinten is záruljon az le – a Felnőttképzési vezető a Panasznyilvántartóban rögzíti.

A panasz kezelésével összefüggésben keletkezett dokumentumokat iratgyűjtőben tárolja és azt minden esetben a keletkezéstől számított 4 naptári évig megőrzi.


A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %