Nemzetközi projekttalálkozón jártunk Olaszországban

Az Európai Unió, Erasmus+ programja által támogatott, 2017 őszén elindult All Volunteers nemzetközi projekt második találkozójára olaszországi LuneNuove Egyesületnél, az ottani partnerszervezetnél került sor 2018. július 3-án.

A találkozó célja a projekt haladásának ellenőrzése, a készülő tréninganyag szakmai részleteinek megvitatása, illetve a projekt következő szakaszában felmerülő feladatoknak a megtervezése volt. A találkozón két kollégánk képviseltek minket.

 

Legyetek jók, ha tudtok, az első állomás

Legyetek Jók, ha tudtok, első állomás

Február elején indult útjára alapítványunk „Legyetek jók, ha tudtok” című pályázati projektünk a Rakacaszendi Görög Katolikus Parókiával együttműködésben. Mint már beszámoltunk róla, pályázatunk célja, hogy érdemben fellépjünk az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés ellen. 


 
Az időpont február első hétvégéjére esett. Alapítványunk tréning csapata és kísérőik, már péntek este megérkeztek Szendrőládra, ahol még aznap este a Cursillio köszöntötte őket. Róluk fontos tudni, hogy a zenekar tagjai cigánypasztorációt hivatásszerűen felvállaló családapák.

A szombati tréninget Rakacaszenden kezdték. Az itteni lakosság száma 350 fő, ezen belül a roma lakosság aránya 85-90%. A programon 10 felnőtt és 15 gyermek vett részt. Az érzékenyítés külön, tematikus formában zajlott. Az idősebb korosztály a vakok/gyengénlátók világával ismerkedhettek meg két trénerünk segítségével. A projekt része, hogy az érzékenyítés során ne csak halljanak ezekről a problémákról, hanem életszerű feladatok során át is élhessék ezeket a szituációkat. A cél, hogy a gyakorlatok alatt a megtapasztalások olyan társadalmi hidakat bontsanak fel, amelyek kialakultak az évek során a két hátrányos helyzetű társadalmi csoport között.

 

A gyerekeket is próbáltuk célzottan lekötni, megismertetni velük egy számukra új, ismeretlen világot. Az első perctől kezdve közvetlenek voltak, már az ismerkedésnél kivehető volt az arcokon lévő érdeklődés. Két csoportot alkotva vehettek részt a nekik szánt foglalkozásokon. Az egyik fele kipróbálhatta a szájjal festést. Az arcokra kiült a meglepetés, és az izgatottság is. Teljesen jól vették az akadályokat, igazán izgalmas, színes alkotások készültek. A másik csoportban lévő gyerekek kerekesszékkel megoldható játékos feladatokat próbálhattak ki. Volt akadálypálya, időre mért játékos feladatsor, kerekesszékes tánc. Majd forgószínpadszerűen a két csoport váltotta egymást a két helyszínen, hogy mindenki számára kipróbálhatóak legyenek a feladatok.

Második állomásunk Martonyiban volt, a Nem Adom Fel Házban. Lakossága valamivel több, mint Rakacaszendé, 450 fő. A társadalmi problémák hasonlóak. Az itteni tréningen egyenlő számban vettek részt, mint a délelőttin: 10 felnőtt és 15 gyermek. A program kezdetekor itt is két csoportra bomlottak a jelenlevők. A felnőttek a gyengénlátók/vakok világával ismerkedhettek meg. A gyerekek pedig ismét kipróbálhatták a szájjal festést, a kerekesszékes játékokat, illetve itt már előkerült az ülőröpladba is, mint mozgásukban korlátozottak által űzött sport.

Összességében mind a két helyen élményekkel gazdagon térhettek haza a résztvevők. Feltérképezhettek, megismerhettek egy olyan világot, ami eddig számukra ismeretlen volt. Közelről láthattak egy olyan társadalmi csoportot, amely hasonlóan, mint ők, hátránnyal indul a világban. 

Legyetek Jók Ha tudtok - Újabb pályázati megvalósítás az Alapítványnál

„Legyetek jók, ha tudtok”
EFOP-1.3.7-17-00236
 
 
A Nem Adom Fel Alapítvány a „Legyetek jók, ha tudtok” című projektet a Rakacaszendi Görög Katolikus Parókiával együtt, konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. 

A jelen projekt célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, a hátránykompenzáció, és mindezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Ennek érdekében 2010 óta folyamatosan jelen vagyunk programjainkkal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ezt bizonyítja, hogy a jelen projekt fő megvalósítási helyszínei Martonyi és Rakacaszend.

Martonyi: Edelénytől 25 km-re, Miskolctól, a megyeszékhelytől 50 km-re fekszik. A lakosság száma 412 fő, amely enyhén csökkenő tendenciát mutat, azonban a roma lakosság aránya a fiatalok és a gyermekek körében folyamatosan növekszik.

Rakacaszend: a megyeszékhelytől 60km-re, a járási székhelytől 33 km-re található. A lakosság szám 350 fő, ezen belül a roma lakosság aránya 85-90%. A település lakói hasonló problémákkal küzdenek, mint a martonyiak.

 

Konzorciumi Partnerünk a Rakacaszendi Görög Katolikus Parókia, a Miskolci Egyházmegye parókiája, A görög katolikus egyház több száz éve jelen van a térségben. Napjainkban is széleskörű tevékenységet végez, az egyik kiemelkedő feladata a roma lakosság körében végzett pasztoráció, lelki gondozás, lelkészi munka, vagyis az emberi segítségnyújtás, ami a szemléletváltás érdekében segíti a fejlődésüket. Másrészt támogatja a munkahelyteremtést, a képzés tekintetében egészen az óvodától részt vállal az egyetemi szakkollégiumig. Az általános képzéshez a tudatos és vallásos életre nevelés is kapcsolódik.  A rakaszendi görög katolikus parókus látja el a lelkészi teendőket Rakacaszenden kívül a projekt elsődleges helyszínén, Martonyiban is. A lelkész mindkét településen jól ismeri a helyiek problémáit, szükségleteit, személyesen ismeri a projektbe bevont családokat.

 

A projektben megvalósuló programok egymástól jól lehatárolhatóak. Az egyes tevékenységek külön időpontokban, más-más szakember vezetésével valósulnak meg, azonban valódi, komplex hatásukat együttesen tudják elérni, a tevékenységek egymásra épülnek, egymást kiegészítve alkotnak egy komplex programot.

 

A tevékenységeknek egymást erősítő, szinergikus hatása van:

-       rendszeres, változatos tevékenységek

-       egyszerre hat a családokra és több korosztályra

-       változatos helyszínek

-       „külsö szakemberekkel”, önkéntesekkel való találkozás

-       folyamatos egyházi jelenlét

-       közösségfejlesztés és szervezetfejlesztési tevékenység

 

A célcsoportok jellemzői:

 

Általános iskolás korú gyermekek:

Mindkét településen jellemző a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermekek és közöttük a tanulási, beilleszkedési problémával küzdők magas száma. Ezek a gyermekek a szocializáció során nem látnak megfelelő mintákat maguk előtt, a családban nem érték a tanulás, a tudás. A szülők többnyire életvezetési és szociális problémákkal, munkanélküliséggel küzdenek. A szegregált településeken kevés külső impulzus éri őket, nem tanulják meg a különböző helyzetekhez való alkalmazkodást. A tanulási nehézségeken kívül ezek a hátrányok is hozzájárulnak, hogy nagyon kevesen tudnak a visszahúzó környezetből kitörni.

 

Felnőtt korosztály – szülők: (a bevont gyermekek szülei /kb.25-55 év közöttiek/)

Magas közöttük az alulképzettek, vagy piacképes szakmával nem rendelkezők és a munkanélküliek, tartósan munkanélküliek aránya. Amennyiben van munkájuk, többnyire a közfoglalkoztatásban dolgoznak. Képzési lehetőségek helyben nincsenek, de sok esetben motiváció sincs a képzésre.

A családoknak általában több gyerekről kell gondoskodniuk, rossz szociális viszonyok között. Az alacsony iskolázottság, az ismeretek hiánya, a hátrányos helyzet nemzedékeken való átörökítése miatt gyakran a szülők életvezetése sem megfelelő, így a rossz mintákat adják tovább a gyerekeiknek.

 

Tehát a projektbe összesen 50 fő roma származású célcsoporttagot, felnőttet (10-10 fő) és gyermeket (15-15 fő) vonunk be.

 

Projektcél: A helyi társadalom önszerveződő képességének javítása új vallási közösség létrehozásával, amely aktívan hozzájárul a társadalmi esélyteremtéshez. Mindezt hátránykompenzációs tevékenységek rendszeres, folyamatos megvalósításán keresztül érjük el.

 

Célcsoport fejlesztésével kapcsolatos célok és tevékenységek:

 1. drámapedagógia foglalkozások
 2. mediációs tevékenység
 3. katekizmus oktatás
 4. roma Cursillió-csoport összejövetelei, egyházi zenélés
 5. Roma Kultúra Napja – rendezvény
 6. Budapesti látogatások
 7. Integrált nyári tábor
 8. Tréning a tapasztalati szakértők vezetésével

 

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos célok és tevékenységek:

 1. képzés a projektmegvalósítóknak
 2. esetmegbeszélés
 3. szupervíziós összejövetelek
 4. záró disszeminációs alkalom

 

Kulcskeresők a Magyar Nemzet hasábjain

Kulcskeresők a Magyar Nemzet hasábjain 

A cikk 2018. január 13-án jelent meg Sashegyi Zsófia tollából 

A Nem Adom Fel Alapítvány szakemberei az országban egyedüliként vállalták, hogy ha már nem tudják kellően meghosszabítani a terápiás időt, az autizmussal élő óvodáskorúakat a családjukat is bevonva terelgetik a teljes élet felé. 

Ma, amikor a társadalom egyre nagyobb hányada küzd az autizmussal, jó lenne elfelejteni a könnyű kézzel kiosztott pofonokat, hiszen nincs kizárva, hogy az indulat, amely a gyereket a földre küldte, nem egyszerű hiszti, hanem valódi kétségbeesés. És szülő legyen a talpán, aki ezt rutinosan kezeli. 

Vető Anna gyógypedagógus jó néhány éve váltott az értelmi sérültek zeneterápiás kezeléséről az autizmussal küzdők segítségére. Kollégáival 2003-ban elsőként vágott bele hazánkban a betegség családon belüli kezelésébe, és a tapasztalatok azt mutatják, jól tette. 

...Egyéni és csoportos együttlétet is kínál a gyerekeknek hetente egyszer. A munkában egyetemi hallgatók segítenek, akik vállalják, hogy egy éven át "árnyékai" lesznek egy - egy kisgyermeknek a foglalkozásokon, és megpróbálják őket jól szeretni. A legkomolyabb elköteleződés azoké, akik a családokhoz járnak segédterapeutaként. Tizenkét hetente minden gyermeket újra felmérünk, majd a segítőkkel és a szülőkkel együtt új célokat tűzünk ki. 

Az autizmussal élők számára az a legnehezebb, hogy nincs meg a biztonságuk az élethez. Úgynevezett elmevaksággal élnek, aminek következtében mimikából, gesztusokból nem tudják kitalálni, mire számíthatnak a másik embertől, emiatt folytonos a stresszhelyzet. Az autizmusban nincs két egyforma fejlődésmenet, de jellemzően nagy nehézséget okoz, hogy a legtöbben nem látják az összefüggéseket. 

Az alapítvány szakemberei által nyújtott segítségbe éppúgy beletartozik a gyerekek problémákkal való megküzdésének segítése, mint a család mentálhigiénés támogatása. 

Az, hogy aki autista, zseni is, éppolyan általánosítás, mint az, hogy a szülők tehetnek róla, hogy ilyen a gyerek, de tény, hogy van, aki még nem tud beszélni, de egy perc alatt különválasztja a páros és páratlan számokat. 

A nehézségek ellenére Vető Annából megrendíthetetlennek tűnő nyugalom árad. A szemében mindig új csillogás ébred, amikor arról beszél, milyen nagy sikerélmény, hogy a tavaly elballagott három gyerek közül ketten normál iskolába mentek, és a harmadik is jól helytáll. 

A foglalkozás végén megpendített citeraszóra helyükre rázódó gyerekek arcán áradó öröm valóban sok mindent elárul arról, miből merítenek erőt az alapítvány munkatársai. A tavat jelképező kék kendőből közös erővel, dalolva kirázott fényes papírhalacskákat csillogó gyerekszemek követik a magasban, és a kicsik kacagása, öröme láttán felszabaduló energia, tudjuk, jó helyre kerül. 

Közösségi Adományozás a Magnetbanktól

Közösségi Adományozás a Magnetbanktól 


A Magyar Közösségi Bank (Magnetbank) szívügye a társadalmi felelősségvállalás, ezért minden évben nyereségük 10%-át jó civil ügynek ajánlja fel. A KAP ( közösséig Adományozási Program) egy, teljes ügyfélkört mozgósító társadalmi edukációs kezdeményezés. A program célja, hogy megerősödjön a munkatársi- és ügyfélréteg, amely aktívan felelősséget vállal a civil ügyekért. Továbbá nem titkolt cél az is, hogy a bank ügyfelei megértsék és átérezzék, a több tízmilliós támogatás több tízezer szavazatból jön össze. 

 

Ezúton is örömmel és köszönettel jelentjük be, hogy a Nem Adom Fel Alapítvány bekerült a díjazottak közé. 

 

Hogyan tudnánk minél szélesebb körben megismertetni, vonzóbbá, elérhetőbbé tenni a Nem Adom Fel Kávézó programjait? Erre a kérdésre kerestük a pályázat segítségével a választ. 
Marketing eszközökkel vizsgáltuk át munkánkat, világítottuk át összegyűlt tapasztalatainkat. A biztos siker érdekében hatékony szervező közreműködésével, magas színvonalú programok szervezésével, a belépők árának alacsonyan tartásával, hatékony kommunikációval kell jelen lennünk az online média biztosította felületeken. 
A kapott támogatása lehetővé tette, hogy a kávézó őszi- téli program időszakában belépőinket ingyenessé tehessük. 

A pályázatból megvalósult programjaink: 


A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %