Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásunk keretében segítséget nyújtunk a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő embereknek ahhoz, hogy sikeresebben lépjenek fel a munkaerő-piacon, képessé váljanak a megfelelő munkahely kiválasztására, az elhelyezkedésre, a munkahelyi beilleszkedésre, a munkahely megtartására.  A munkáltatók számára szintén biztosítunk foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat annak érdekében, hogy minél sikeresebben alkalmazzanak megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

Szolgáltatások megváltozott munkaképességű ügyfelek részére:

– Tájékoztatás a szolgáltatás elemeiről.

– Képességek, adottságok, tapasztalatok (iskolai végzettség, munkatapasztalat) lehetőségek felmérése annak érdekében, hogy megtaláljuk az ügyfél igényeinek és képességeinek leginkább megfelelő munkaterületet

– A felmérést követően az elvégzendő feladatok meghatározása. Személyre szabott fejlesztési, álláskeresési, munkavállalási stratégia kidolgozása.

- Segítségnyújtás a munkavállalásra való felkészülésben: Információ nyújtása, tanácsadás az álláskereséssel, munkavállalással kapcsolatosan. Egyéni, csoportos konzultáció, tréning, Személyi segítő (mentor) biztosítása a szolgáltatás időtartama alatt.

– Munkapróba – lehetőség az adott munkakör kipróbálására.

– Közvetítés a munkáltató és az ügyfél között.

– Egyéni igény szerint az ügyfél kísérése az állásinterjúra, munkaszerződés kötésekor az ügyfél érdekeinek képviselete.

– Munkába állás esetén betanítás, munkahelyi beilleszkedés segítése, támogatása.

– A munkával kapcsolatos nehézségek megoldásában folyamatos segítségnyújtás (utókövetés)


Szolgáltatások munkáltatók részére:

- Munkalehetőségek felmérése az adott munkáltatónál

- Tanácsadás a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával kapcsolatosan.

- Érzékenyítő tréningek tartása.

- Közvetítés a munkáltató és a munkavállaló között.

- Sikeres elhelyezés esetén további kapcsolattartás a munkaadóval, segítségnyújtás az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében (utókövetés)

 

Cím

1082 Budapest, Baross utca 86.

Telefonszám

Dely Géza: +36 20 296 2686

Elektronikus levelezési cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati idő

kedd: 09.00 -14.00

 

 

 

 

Akkreditált képzéseink


A Nem Adom Fel Alapítvány akkreditált képzései


Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning
 

A tréningek elsődleges célja, az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó készség növelése.

ÁTFOGÓ ISMERETET NYÚJT

 • Az egyes fogyatékossági típusokról
 • A segítés formáiról
 • A nonverbális kommunikáció jelentőségéről
   

 A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják, megismerjék a fogyatékos emberek élethelyzetének örömeit, kihívásait, nehézségeit.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy a képzésen elsajátított tudás alapján elősegítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakítását.

A TRÉNING IDEJE: 4 óra

 

Partnerség a foglalkoztatásért
 

A tréningek elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, az etikus vállalati működés és befogadó-készség növelése.
 

ÁTFOGÓ ISMERETET NYÚJT

 • a sérült emberek élethelyzetéről, tanulási, sportolási lehetőségeiről, nehézségeiről
 • a megoldási lehetőségek sokszínűségéről
 • az egyes jellemző sérültségi típusokról
 • a segítés formáiról
 • a nonverbális kommunikáció jelentőségéről

 

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják és megismerjék a fogyatékos emberek élethelyzetét, képet kapjanak tanulási lehetőségeikről, képességeikről.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy a tréningen elsajátított tudásukat a saját munkájukra való kiterjesztésében alkalmazzák, és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása alapján elősegítsék az etikus vállalati működést.

 

A TRÉNING IDEJE: 8 óra

 

Felnőttképzési szolgáltatásaink
 

Ügyfélszolgálati rend
 

Az ügyfélszolgálat működtetésének célja, hogy az érdeklődők információkhoz jussanak, kapcsolatot vehessenek fel az Intézménnyel, de közvetlenül elérhetik az Oktatásszervezőt.

Az oktatásszervezőnél minden képzéssel kapcsolatos kérdésben felvilágosítást kaphatnak,az érdeklődök, illetve a már képzésben részt vevő aktív hallgatók is kérdéseket tehetnek fel, illetve információval láthatják el az oktatásszervezőt.


A képzési ügyfélszolgálat rendje:

Cím

1082 Budapest, Baross utca 86.

Telefonszám

Kalmár Judit oktatásszervező

(+36) 20/617-7544 

Elektronikus levelezési cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap cím

www.nemadomfel.hu 

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -13.00

kedd

-

 

szerda

-

 

csütörtök

-

 

péntek

09.00 -13.00

 

szombat

-

 

Panaszkezelés
 

Elsősorban szóbeli ügyintézés útján történik a panaszkezelés, amely az oktatásszervező feladata.
Amennyiben a szóbeli ügyintézés nem vezet eredményre, a panaszok benyújtása írásban, akár egyéni, akár több személyt érintő panaszról van szó, minden panaszt tevő aláírásával történik.
A panaszt az oktatásszervezőnél kell benyújtani. A panaszt tevő /-k, visszakapja /-k a benyújtott dokumentum egy fénymásolt, az átvételt az oktatásszervező eredeti aláírásával igazoló példányát.
Az oktatásszervező panaszkezelési ülést hív össze, amelynek résztvevői a panaszos, ill. amennyiben nem ugyanaz a személy a csoport megbízott /-ak, valamint az oktatásszervező, a képzési vezető, a képző intézmény vezetője valamint a panasz által érintett oktatók.
Az oktatásszervező a panaszkezelési ülés előtt minden érintett számára kiküldi az írásban benyújtott panasz egy példányát.
A panaszkezelési csoportülés célja, a panasz minden érintett számára megnyugtató rendezése. Az ülést az oktatásszervező moderálja, és jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról. A csoportülés eredményét jegyzőkönyvi záradékban rögzíti, amelyet minden résztvevő alá ír.
Amennyiben a panasz nem kezelhető saját hatáskörben, akkor a Felnőttképzési vezető az Ügyvezetőnek juttatja el a kitöltött Panaszlapot és tájékoztatja a kialakult helyzetről az addig felszínre került információk alapján.

Az Ügyvezető Panaszlap és az érintettek meghallgatása után dönt a panasz jogosságáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a panasz kezelése megkívánja a panaszos személyes meghallgatása is indokolttá válhat. Az ilyen esetekben Jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát átadjuk a panaszosnak, további másik példányát pedig a Panaszlaphoz csatoljuk a dokumentáció részeként.
Abban az esetben, ha a korábbi panaszkezelési szintek megvalósulása és a meghozott intézkedés nem orvosolja a panaszt, és a panaszos bírósághoz fordul, az Ügyvezető haladéktalanul tájékoztatja az Alapítvány Felügyelő Bizottságát, továbbá a Bírósági szakaszba bevonja Alapítvány jogászát is.


A panaszok nyilvántartása a dokumentumok megőrzése

Az írásos panasz tényét – bármelyik szinten is záruljon az le – a Felnőttképzési vezető a Panasznyilvántartóban rögzíti.

A panasz kezelésével összefüggésben keletkezett dokumentumokat iratgyűjtőben tárolja és azt minden esetben a keletkezéstől számított 4 naptári évig megőrzi.


Takarítás, kertgondozás

NAF logo

 Nemadomfel - megbízhatóság, minőség, mert nem adjuk fel!

A Nem Adom Fel Alapítvány alkalmi és rendszeres megbízás alapján vállalja irodák takarítását, valamint kertek gondozását. Mindezt megváltozott munkaképességű dolgozói részvételével.

Ez elmúlt évek során komoly tapasztalatra tettünk szert a takarítás terén: jelenleg is irodákat és lakóparkokat takarítunk és az utóbbiak kertjeit is rendben tartjuk.

Munkafeladatainkat a piaci szféra elvárásainak megfelelő színvonalon végezzük el.

Ha szívesen biztosítana munkalehetőséget sérült emberek számára, úgy hívja

Szabó Jánost a 06 70 699 3330 számon,

vagy írjon e-mailt az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre.

Akkreditált képzéseink


Akkreditált és minősített képzések


FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-001260/2015

Az általunk kínált képzések a felnőttképzési törvénynek megfelelő, minősített és akkreditált  képzések.

 

 Az ország bármely pontján

Megfelelő számú jelentkező esetén lehetőség van arra, hogy a képzéseinket elvigyük az igénylő intézménybe vagy településre. Az ehhez szükséges minimális résztvevői létszámról és feltételekről a képzésszervezővel lehet egyeztetni.


Felnőttképzési szolgáltatásaink

Ügyfélszolgálat rendje

Panaszkezelés

Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning

Partnerség a foglalkoztatásért

Támogató szolgálat

A Nemadomfel támogató szolgálat más, hasonló lehetőségektől eltérően nem csak munkaidőben, hanem a késő délutáni és esti órákban, illetve hétvégéken is igénybe vehető.

A főváros egész területén működő szolgáltatás elsősorban az egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátásra nem képes, súlyosan fogyatékos (látás-, hallás-, mozgás- vagy értelmi sérült) vagy halmozottan fogyatékos személyeket célozza meg, de igénybe vehetik idős emberek is.

A kiterjesztett idejű szolgálattal elsősorban azokat szeretnénk segíteni, akik aktív korúként igényt tartanának arra, hogy szabadidős programokon vegyenek részt, körülményeik azonban megakadályozzák őket ebben. 

Elérhetőségek:

Tunyogi Zsuzsa

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %