Panaszkezelés

PANASZKEZELÉS


Panaszkezelés

A panaszkezelés célja a beérkező panaszok kellő körültekintéssel való fogadása, értékelése, és a megoldások megtalálása.

Elsősorban szóbeli ügyintézés útján történik a panaszkezelés, amely a képzésvezető feladata.

Amennyiben a szóbeli ügyintézés nem vezet eredményre, a panaszok benyújtása írásban történik. A panaszt a képzésvezetőnél kell benyújtani (panaszlap). Az oktatásszervező a panaszkezelési ülés előtt minden érintett számára kiküldi az írásban benyújtott panasz egy példányát. A panaszkezelési csoportülés célja, a panasz minden érintett számára megnyugtató rendezése. Az ülést a képzésvező moderálja, és jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról. A csoportülés eredményét jegyzőkönyvi záradékban rögzíti, amelyet minden résztvevő alá ír.

Amennyiben a panasz nem kezelhető saját hatáskörben, akkor a Felnőttképzési vezető az Ügyvezetőnek juttatja el a kitöltött Panaszlapot és tájékoztatja a kialakult helyzetről az addig felszínre került információk alapján.

Az Ügyvezető a Panaszlap és az érintettek meghallgatása után dönt a panasz jogosságáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a panasz kezelése megkívánja a panaszos személyes meghallgatása is indokolttá válhat. Az ilyen esetekben Jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát átadjuk a panaszosnak, további másik példányát pedig a Panaszlaphoz csatoljuk a dokumentáció részeként.

Abban az esetben, ha a korábbi panaszkezelési szintek megvalósulása és a meghozott intézkedés nem orvosolja a panaszt, és a panaszos bírósághoz fordul, az Ügyvezető haladéktalanul tájékoztatja az Alapítvány Felügyelő Bizottságát, továbbá a Bírósági szakaszba bevonja Alapítvány jogászát is.

 

A panaszok nyilvántartása a dokumentumok megőrzése

Az írásos panasz tényét – bármelyik szinten is záruljon az le – a Felnőttképzési vezető a Panasznyilvántartóban rögzíti.

A panasz kezelésével összefüggésben keletkezett dokumentumokat iratgyűjtőben tárolja és azt minden esetben a keletkezéstől számított 4 naptári évig megőrzi.

A weboldal, a rajta található összes képpel és egyéb tartalommal együtt, szerzői jogvédelem alatt áll.
Copyright © 2013 - Nem Adom Fel Alapítvány - Budapest - Minden jog fenntartva

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %